Özel Bağlantı Vergisi yüzde 122,93 oranında zamlandı

Leila

Global Mod
Global Mod
Özel Bağlantı Vergisi yüzde 122,93 oranında zamlandıResmi Gazete’de yayımlanan bildiri ile Özel İrtibat Vergisi, bir daha değerleme oranı olan yüzde 122,93 oranında zamlandı. 2023 yılı için Yeni Tesis Özel İrtibat Vergisi 117 TL’den 260 TL’ye yükseldi.

Yeni Tesis Özel Bağlantı Vergisi; yeni taşınabilir çizgi, sabit çizgi ve sabit internet aboneliklerinden 12 eşit taksitle tahsil ediliyor. Buna nazaran her yeni abonelerden 12 ay boyunca ayda 21,67 TL Özel İrtibat Vergisi alınacak.

Mevcut abonelikler için değişiklik yok

Mevcut aboneliklerden alınan Özel Bağlantı Vergisi oranı ise değişmedi. Faturaların yüzde 10’u kadar Özel Bağlantı Vergisi alınmaya devam edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan bildirim şu biçimde:

  • MADDE 1- (1) 13/7/1956 tarihindeki ve 6802 sayılı Sarfiyat Vergileri Kanununun 39 uncu unsurunun üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin birinci tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafınca uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler ortası data transferine mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zarurî olanlar haricinde sesli, görsel irtibat yahut genel emelli internet erişimi için kullanılmayan taşınabilir telefon aboneliğinin birinci tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıyeten özel irtibat vergisi alınır. Bu meblağ, her yıl bundan evvelki yıla ait olarak 213 sayılı Vergi Tarz Kanunu kararlarına bakılırsa belirlenen bir daha değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan fiyatın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” kararı yer almaktadır.
    (2) 24/11/2022 tarihindeki ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Yordam Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No: 542) ile bir daha değerleme oranı 2022 yılı için %122,93 olarak tespit edilmiştir.
    (3) Buna bakılırsa, kelam konusu maktu vergi meblağı 1/1/2023 tarihinden itibaren 260,00 TL olarak uygulanacaktır.
  • MADDE 2- (1) Bu Bildirim 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 3- (1) Bu Bildirim kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.