Uzman Öğretmenlerin Tamamı Birebir Fiyatı mi Alır?

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Uzman Öğretmenlerin Tamamı Birebir Fiyatı mi Alır?Öğretmenlerin asıl sorunu ekonomik problemler olup baş/uzman öğretmenlik uygulamasında da ön plana çıkan unvandan yada bakanlığın belirttiği kimi münasebetlerden çok sistemin getireceği ek mali katkıdır.

Anayasa Mahkemesi sürecinin de beklendiğini ve muhtemel ihtimalleri daha evvel ele almıştık. .

En epey merak edilen konulardan biri ise sistem devam ettiği sürece öğretmenlerin gelirlerinde yaşanacak gelirin ne kadar olacağı? Hatta tüm uzman öğretmenlerin birebir meblağda ödeme alıp almayacağı sorusudur:


“Bu bahiste tek yetkili Cumhurbaşkanı olup bu mevzuya daha evvel ele aldığımız “Uzman öğretmenlikte problem imtihan değil sistemin kendisidir” başlıklı yazıda da değinmiştik.

Oradan alıntı yapacak olursak?

Uzman ve Başöğretmenlik İçin Ödeme fiyatları

2004 yılında yasa çıktığında 657 sayılı yasaya “(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/2 md.) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıyeten; a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40’ına,

b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20’sine, .” kadar ödeme yapılacağı, ödemenin oranının Bakanlar Kurulunca belirleneceği yer aldı.

Buna bakılırsa bakanlar heyeti 2018 yılından daha sonra Cumhurbaşkanlığı oranları;

Uzman öğretmenlik için 1 ve 2. Derecede olanlara %20, başkalarına ise %15 olarak,

Başöğretmenlik için ise 1 ve 2. Derecede olanlara %40, başkalarına ise %30 olarak uyguladı ve uygulamaya devam ediyor.

Buna göre şu anda mevcut uzman öğretmenler 1-2 derecede iseler (ki 16 yıldır sistem işlemediğinden hepsi 1.dereceye ulaştılar) 633 TL civarında, öbür derecedekiler ise 475 TL civarında ek ödeme almaktadırlar. Başöğretmenler de bu fiyatların 2 katı.

Yeni uygulama nasıl olur? Oranlar bize neyi işaret ediyor?

Yeni yasal düzenleme ile bu oranlar 2004’deki 20-40 sayıları 60 ve 120 olarak düzenlendi. Yani üç kat arttırıldı.

Buna nazaran Cumhurbaşkanının uzman öğretmenlere 1000 TL, başöğretmenlere 2000TL ek ödeme yapacağız cümlesi o günkü ek ödeme fiyatlarına bakıldığında 3 kat artırım ile 1000-2000 TL’ye denk gelmekte idi.

Rakamlarla tabir edecek olursak; gelinen noktada yüksek enflasyonist ortamda uzman öğretmenlik için.1 ve 2.derecede olanlarla ilgili 2021 Aralık ayında 341 TL olan ödeme, 2022 Ocak’ta 447 TL olmuş Temmuz enflasyon farkı ile 633 TL’ye çıkmıştır.

Yani Cumhurbaşkanının 1000TL söylemi anlamsızlaşmıştır. Yeni yasa ile 3 kat arttırılan oranlara bakılırsa Aralık 2021’deki fiyatın 3 katı 1000 TL civarına denk geliyordu.

Yeni yasa ile bir arada üç kat artış uygulanırsa 15 Ocak 2023 daha sonrası bugünkü 633TL lik ek ödeme 633×3=1899TL olacaktır. Başöğretmenik için ise 3798TL olur. Alışılmış ki bunlara Ocak’ta yapılacak enflasyon artışı da eklenmelidir. Bu fiyatların 1-2. Derece öğretmenler için geçerli olduğunu yeniden hatırlatalım.

Uygulanırsa diyoruz zira kanun Cumhurbaşkanına oranı belirleme yetkisi vermiş. Yani Cumhurbaşkanı derse ki ben size 1000TL vaat ettim bu kadar ödüyorum. Hukuken bir sorun olmayacaktır.

Buna karşın bakan ÖZER’in uzman öğretmenlik için 3000TL, başöğretmenlik için ise 6000TL ek ödemeyi söylem ettiği basında yer almıştır.

fiyatların bu noktaya ulaşabilmesi için Cumhurbaşkanının oranları 60-120 formunda uygulaması ve yılbaşında memurlara enflasyon farkı artışının ya da artırımın %58 olması gerekiyor. Aksi biçimde 3000-6000TL ye ulaşmak mümkün değil.

Sonuç olarak ödeme meblağı ve uygulamanın herkese birebir olup olmayacağı konusunda yetkili olan 2018 öncesinde bakanlar heyeti iken mevcut durumda Cumhurbaşkanlığı makamıdır.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar