Marmara Üniversitesi 47 kontratlı işçi alacak

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Marmara Üniversitesi 47 kontratlı işçi alacakMarmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B HUSUSUNA NAZARAN KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. unsurunun (B) fıkrasına bakılırsa Kontratlı İşçi olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi sonucu ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in Ek 2 nci unsurunun (b) fıkrasına nazaran 2022 KPSS(B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen durumlarda kontratlı işçi alınacaktır.


I-BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen genel kurallar aranır.

2- 2022 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3 ve Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 Puanı temel alınacaktır.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususunun “böyle istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine karşıt hareket etmesi niçiniyle kuramlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Cumhurbaşkanı sonucu ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararına uygun olması.

4- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Kelam konusu kararın olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

II-MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR VE MÜRACAAT YERİ

İlgililerin, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün ortasında https://persis.marmara.edu.tr/ internet adresinden müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1- Fotoğraflı CV (https://pdb.marmara.edu.tr/idari/sozlesmeli-personel-cv internet adresinden ulaşılabilir.)

III-BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) İlan edilen durum sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek evraklar ve başka konular https://pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

b) İlan edilen boş konum adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanıp mühleti ortasında başvurmayanlar ile ataması yapılmayan yahut iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına bakılırsa atamaları yapılacaktır.

ç) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya müracaat ve süreçleri sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut eksik evrak verdiği daha sonradan tespit edilenler ile istenilen dokümanları ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiç bir hak talep etmeyecek ve haklarında genel kararlara nazaran yasal süreç yapılacaktır.

14484/1-1